Tag Archive | Biomolecules

เอ็นไซม์เพื่อเพิ่มพลังงาน:


+ เอ็นไซม์เพื่อเพิ่มพลังงาน:

ร่างกายของมนุษย์มีเอ็นไซม์มากกว่า3000ชนิดเพื่อทำ009

หน้าที่ต่างๆ เอ็นไซม์ทำหน้าที่เป็นตัวก่อให้เกิดปฎิกิริยาหรือ

เร่งปฎิกิริยาของร่างกายให้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การ

ย่อยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนของโลหิต ฯลฯ

ล้วนแล้วแต่มีเอ็นไซม์ช่วยชักนำทั้งสิ้น

เอ็นไซม:์มีบทบาทต่อทางชีวเคมีของร่างกายอย่างสำคัญยิ่ง

ระบบภูมิต้านทาน การจำกัดสารก่อมะเร็งออกจากร่างกาย

จะสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ จะต้องมีเอ็นไซม์ช่วยก่อให้เกิดปฎิกิริยา ขบวนการผลิตคลอโรฟิลล์ ที่ดี

ต้องคำนึงถึงคุณค่าอันสูงยิ่งของเอ็นไซม์ ที่มีต่อร่างกายจึงได้ใช้วิธีการผลิตที่ใช้อุณหภูมิเย็นพิเศษ

และใช้ระยะเวลาระเหยแห้งเพียง 3 วินาทีเท่านั้น ทำให้สามารถถนอมเอ็นไซม์เอาไว้ได้อย่างดียิ่ง

เป็นกระบวนการผลิตแบบใช้ เทคโนโลยี่สูงสุด เท่าที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน   และต้นทุนการผลิต

ก็สูงที่สุดด้วย ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า การสกัดเย็น (FREEZE DRIED)

+ เอ็นไซม์ : ต่อต้านอนุมูลอิสระ :

สารก่อมะเร็งที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ เกิดขึ้นได้โดยขบวนการเผาผลาญอาหารของร่างกาย

(Metabolisms) ในคนที่ปรกติการเกิดอนุมูลอิสระจะถูกควบคุมปริมาณเอาไว้ แต่ถ้าหากมีอนุมูล

อิสระเข้าสู่ร่างกายหรือเกิดขึ้นมากผิดปรกติ ตัวอนุมูลอิสระนี้จะไปทำลายเซลล์ปรกติให้กลายเป็น

เซลล์มะเร็ง ทำให้หลอดเลือดแข็งตัว อันเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจวาย มีบาง

ทฤษฎีเชื่อกันว่าอนุมูลอิสระเหล่านี้ คือต้นตอหรือรากเหง้าของโรคทุกโรคของร่างกายเลยทีเดียว

+ ไขมันที่เรียกว่า ไลปิดเปอร์อ๊อกไซด์ ก็เป็นอันตรายต่อผนัง ดี.เอ็น.เอ ( DNA ) ของเซลล์ใน

ร่างกายซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบ หลอดเลือดแข็งตัว แก่ก่อนวัย โรคหัวใจ ฯลฯ

+เอ็นไซลล์บางชนิด เป็นสารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ เช่น เอ็นไซม์ซูเปอร์อ๊อกไซด์ดีสมูเทส ( Super

Oxide Dismulase หรือ SOD ) จะกำจัดอนุมูลอิสระ และสารไลปิดเปอร์อ๊อกไซด์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การกำจัดไลปิดเปอร์อ๊อกไซด์ที่เกิดขึ้นโดยทันที จะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด

พลังงานสีเขียวจากอัลฟัลฟ่า อุดมไปด้วยเอ็นไซม์ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง เปอร์อ๊อกซิเตสที่สำคัญยิ่ง

+สารเคมีกำจัดวัชพืช พาราคว็อค ใช้พ่นกำจัดพืชสีเขียวทุกชนิด ปฎิกิริยาของมันจะทำให้เกิด

อนุมูลอิสระ ในเซลล์ของพืชที่ถูกฉีดพ่น ใบสีเขียวจะแห้งตายอย่างรวดเร็ว แต่พาราคว็อค ไม่

สามารถฆ่าอัลฟัลฟ่าได้ เนื่องจากมีปริมาณเอ็นไซม์ในลำต้นและใบ รวมไปถึงระบบรากที่อยู่ลึก005

ลงไปในดินได้ลึกถึง 130 ฟุต ในบางพื้นที่ยาฆ่าวัชพืช จึงไม่สามารถทำอะไรต้น อัลฟัลฟ่าได้

และในตัวของต้น อัลฟัลฟ่า จะต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระดังกล่าวไดีด้วย

+ ค้นพบสารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ตัวใหม่มีชื่อเรียกว่า สาร 2-0-GIV (2-0-GIY-cosylisovitexin)

ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ ฟลาโวนอย โดยสกัดได้จากต้น อัลฟัลฟ่า

แอนตี้อ๊อกซิแดนท์ ฟลาโวนอย จะออกฤทธิ์ และมีปฎิกิริยา แอนตี้อ๊อกซิแดนท์ ได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพสูงมาก สามารถปีองกันการเกิดไลปิดเปอร์อ๊อกไซด์ได้ดีด้วย ปฎิกิริยา คิเลท (Chelet) เป็นการ

ทำลายอนุมูลอิสระโดยสาร 2-0-GIV ซึ่งออกฤทธิ์กำจัดปฎิกิริยา ไลปิดเปอร์อ๊อกซิเดชั่น ในเซลล์

ร่างกายไดดีเช่นเดียวกับสาร แคโรทีน ไวตามินซี ไวตามินอี ปฎิกิริยาทำให้เกิด อ๊อกซิเดชั่น เอเย่นต์ (อันเนื่องมาจากรังสีอุลตร้าไวโอเล็ท) จะลดลงมากกว่า 50% เมื่อถูกสาร 2-0-GIV

Advertisements